Risico en Compliance


Aviabel besteedt veel aandacht aan 'risk and compliance'. Onze compliance officer is verantwoordelijk voor het naleven van de regelgeving inzake corporate governance, risk management en interne controle door Aviabel. Alle procedures werden door Aviabel in documenten gegoten. Daarin zijn onder andere opgenomen :

  • de precieze verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur, het Audit, Risk and Remuneration Committee (ARRC) en het executive management, alsook alle procedures op het vlak van rapportering.
  • het ARRC committee charter, dat de plichten en verantwoordelijkheden van de Board committees beschrijft.
  • ons risicobeleid en risicostrategie, waaronder een statement inzake 'risk appetite' van Aviabel.


Onze Raad van Bestuur beheert jaarlijks het beleid op het vlak van governance, risk management en compliance en refereert daarbij naar erkende best practices. De Raad van Bestuur geeft ook regelmatig feedback aan het executive management en doet de nodige aanbevelingen.