Aviabel respecteert uw privacy

Aviabel respecteert uw privacy

 

Aviabel hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt.

In dit geval, alsook in het geval U in het kader van een commerciële of contractuele relatie persoonsgevens aan Aviabel verstrekt, worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij worden verwerkt met het oog op de optimalisatie van de dienstverlening, het beoordelen en accepteren van risico's, het aangaan, beheren en uitvoeren van de overeenkomsten en schadegevallen, voor commerciële en direct marketing doeleinden, met oog op het voorkomen van misdrijven zoals fraude, om uw belangen alsook deze van Aviabel te verdedigen, alsook teneinde Aviabel toe te laten aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen. Met oog op het verwezenlijken van deze doeleinden kan Aviabel de gegevens meedelen aan onder meer onderaannemers, commerciële partners, raadgevers en tussenpersonen.

In zoverre Aviabel medische gegevens verwerkt, worden deze enkel toegankelijk gemaakt aan onder meer schadedossierbeheerders, onderschrijvers, interne audit, de juridische dienst en professionele raadgevers.

U beschikt over het recht tot toegang, wijziging of verzet met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, binnen de voorwaarden bepaald door de wet. Tevens beschikt U over het recht zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Om gebruik te maken van deze rechten, kan U Aviabel schriftelijk contacteren op het adres Louizalaan 54, 1050 Brussel, t.a.v. de juridische dienst.

Wees er u bewust van dat het internet een publiekelijk toegankelijk systeem is. Het vrijwillig online beschikbaar maken van persoonsgegevens gebeurt op uw eigen risico.