Aviabel respecteert uw privacy

Aviabel respecteert uw privacy

 

Bij AVIABEL (AXIS) verzamelen en gebruiken wij routinematig persoonsgegevens van natuurlijke personen, zoals onder meer verzekerden, indieners van claims en zakenpartners. Onze verantwoordelijkheid om uw persoonsgegevens zorgvuldig te behandelen nemen wij zeer ernstig, en de bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij willen in deze Privacyverklaring dat u begrijpt wanneer, waarom en hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, wat uw rechten zijn met betrekking tot deze gegevens, de voorwaarden onder dewelke wij deze aan anderen mogen verstrekken en hoe wij de gegevens beveiligen.

Belangrijk: Deze Privacyverklaring vervangt de bepalingen niet van een verzekeringspolis of contract dat u heeft afgesloten met AVIABEL (AXIS), noch is deze van enige beperkende of andere invloed op de rechten die u heeft overeenkomstig de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming.

Klik hier om meer te weten te komen over onze Privacyverklaring.