​​Wat is MIFID ?


MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) is een geheel van Europese rechtsregels die bijdragen tot de harmonisatie van de Europese wetgeving op het vlak van transacties van financiële producten en de integratie van de financiële markten.
De belangrijkste doelstellingen van MiFID zijn enerzijds de concurrentie en transparantie van de financiële markten te versterken en anderzijds de consument beter te beschermen.
De Belgische wetgever heeft de richtlijn in de Belgische wetgeving geïntegreerd via de wet ‘Twin Peaks II’ van 30 juli 2013. Die wet werd aangevuld met drie KB’s van 21 februari 2014. De circulaire FSMA_2014_02 van 16 april 2014 vervolledigt en preciseert deze wetgeving, die op 30 april 2014 van kracht werd, verder.


Less hier de volledige MIFID policy..

Lees onze technische fiche over "Burgerlijke aansprakelijkheid Luchtvaartprodukten"

Lees onze technische fiche over "Casco/BA luchtvaartuig"

Lees onze technische fiche over "Individuele ongevallen - varend personeel"

Lees onze technische fiche over "​Intrekking van vergunning - Verzekering van pilotenopleiding"


​​